DZIEŃ POCZTY Z KSIĄŻKĄ - Dzień Głośnego Czytania

Categories: | Author: Romana Ziajka | Posted: 2016-10-23 | Views: 697

URODZINY KSIĄŻKOWEGO MISIA obchodziliśmy 21  października.
Impreza czytelnicza odbyła się w ramach programu edukacyjno-wychowawczego „Czytające Szkoły”. Na spotkanie została zaproszona pani Kamila Dolińska, która wiele lat pracowała na poczcie. Uczeń klasy piątej Jakub Jaźwiec wprowadził młodszych kolegów w tematykę poczty czytając wiersz Czesława Janczarskiego pt. ”List do dzieci”. Natomiast zaproszony gość zaprezentował dzieciom fragment  z książki pt. „Poczta dla tygryska” autorstwa Janoscha. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o perypetiach  Misia i Tygryska związanych z pisaniem listu. Następnie pani Kamila Dolińska opowiadała o pracy poczty, prezentowała różne pocztowe druki oraz odpowiadała na pytania dzieci. Podsumowaniem imprezy czytelniczej było wykonanie przez każdego ucznia kartki pocztowej, na której zapisał lub narysował życzenia dla najbliższych osób. Oklaskami podziękowaliśmy gościowi za udział w spotkaniu, a drugoklasistka Tola Kierzek wręczyła laurkę.