LAUREAT KONKURSU POLONISTYCZNEGO

Categories: | Author: Romana Ziajka | Posted: 2019-03-14 | Views: 99

13 marca o godzinie 17:00 w I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się podsumowanie VI Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego pod hasłem „Twórczość Aleksandra Fredry”. Jakub Kasprzak z klasy 7 został laureatem tego konkursu. Został również wyróżniony za najlepszą wypowiedź ustną. W międzyszkolnych zmaganiach brali udział uczniowie z ostrowskich szkół podstawowych. W pierwszej części (pisemnej) uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu nauki o języku, teorii literatury, a przede wszystkim znajomością twórczości polskiego bajkopisarza. W drugiej części (ustnej) odpowiadali na dwa wylosowane przez siebie pytania nawiązujące do treści lektur konkursowych oraz życia i twórczości Aleksandra Fredry.