29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

Główne założenie projektu : przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wyrabianie w dzieciach etosu pracy, integracja. Efektem zrealizowanego projektu będzie wystawa prac uczniów oraz zestaw opracowanych materiałów dydaktycznych.
Data rozpoczęcia oraz zakończenia projektu: 01.10.2021 – czerwca 2022r.
Miejsce realizacji projektu: świetlica w Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie


 Cel projektu:

 Cele ogólne:

-    wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka,
-    zapoznanie dzieci z życiem, pracą, zainteresowaniami innych ludzi,
-    kształtowanie określonych postaw, wiedzy i umiejętności umożliwiających dziecku
     aktywne uczestnictwo w otaczającym środowisku.
-    ukazanie wartości pracy w życiu człowieka
-    okazywanie szacunku dla ludzi pracy
-    zachęcanie uczniów do gromadzenia materiałów dotyczących różnych zawodów

     Cele szczegółowe:
-    poznanie różnych zawodów,
-    poznanie wielu form aktywności, sposobów spędzania wolnego czasu,
-    zdobywanie doświadczeń w słuchaniu, mówieniu oraz byciu słuchanym,
-    dostarczenie wesołej zabawy i radości ze wspólnej pracy,
-    wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
-    rozwijanie zainteresowań muzycznych, twórczości plastycznej,
-    kształtowanie prawidłowej postawy w stosunku do świata przyrody,
-    pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
-    prezentowanie twórczości dzieci
-    obcowanie ze sportem i sztuką,
-    rozwijanie sprawności fizycznej, ukazanie pozytywnych aspektów aktywności fizycznej
     oraz zdrowego stylu życia.


Prowadzące: wychowawcy świetlicy

Główne założenie projektu : przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka, wyrabianie w dzieciach etosu pracy, integracja. Efektem zrealizowanego projektu będzie wystawa prac uczniów oraz zestaw opracowanych materiałów dydaktycznych.
Data rozpoczęcia oraz zakończenia projektu: 01.10.2021 – czerwca 2022r.
Miejsce realizacji projektu: świetlica w Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie


 Cel projektu:

 Cele ogólne:

-    wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka,
-    zapoznanie dzieci z życiem, pracą, zainteresowaniami innych ludzi,
-    kształtowanie określonych postaw, wiedzy i umiejętności umożliwiających dziecku
     aktywne uczestnictwo w otaczającym środowisku.
-    ukazanie wartości pracy w życiu człowieka
-    okazywanie szacunku dla ludzi pracy
-    zachęcanie uczniów do gromadzenia materiałów dotyczących różnych zawodów

     Cele szczegółowe:
-    poznanie różnych zawodów,
-    poznanie wielu form aktywności, sposobów spędzania wolnego czasu,
-    zdobywanie doświadczeń w słuchaniu, mówieniu oraz byciu słuchanym,
-    dostarczenie wesołej zabawy i radości ze wspólnej pracy,
-    wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
-    rozwijanie zainteresowań muzycznych, twórczości plastycznej,
-    kształtowanie prawidłowej postawy w stosunku do świata przyrody,
-    pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
-    prezentowanie twórczości dzieci
-    obcowanie ze sportem i sztuką,
-    rozwijanie sprawności fizycznej, ukazanie pozytywnych aspektów aktywności fizycznej
     oraz zdrowego stylu życia.


Prowadzące: wychowawcy świetlicy

Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji