29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 


WSTĘP
 
      Od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres wczesnoszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata, spragnione odkrywania, zmieniania, budowania i chętne do odkrywania czegoś nowego. Ucząc się programowania spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający.
 
     Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości. Odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat pozwala rozwijać kreatywność, pomysłowość, doskonalić umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, współpracy. Poprzez zabawę i działanie z elementami programowania pozwala dzieciom nadążać za postępem techniki.
 
CELE
 
Ogólne:
 
  - świadome wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych
    na różnych poziomach edukacji (klasa 1, 2 i 3)
  - kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania,
     myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań,
     rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród dzieci
   - przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę.
 
Szczegółowe:
 
  - podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego
    myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
  - oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami
  -rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, odczytywanie
    uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych
  -przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem
    przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym
  - bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej
  - rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
  - trening pamięci
  - odczytywanie, rozumienie symboli i znaków
  - doskonalenie orientacji przestrzennej
  - dobieranie narzędzi informatycznych stosownie do realizowanego zadania.
 


WSTĘP
 
      Od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie komputerami, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres wczesnoszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata, spragnione odkrywania, zmieniania, budowania i chętne do odkrywania czegoś nowego. Ucząc się programowania spędzają czas w sposób wartościowy i rozwijający.
 
     Dzięki kodowaniu dzieci uczą się rozumieć otaczający ich świat i zachodzące w nim zmiany. Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości. Odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat pozwala rozwijać kreatywność, pomysłowość, doskonalić umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, współpracy. Poprzez zabawę i działanie z elementami programowania pozwala dzieciom nadążać za postępem techniki.
 
CELE
 
Ogólne:
 
  - świadome wprowadzanie elementów kodowania i robotyki do zajęć dydaktycznych
    na różnych poziomach edukacji (klasa 1, 2 i 3)
  - kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania,
     myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań,
     rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród dzieci
   - przekazanie podstaw programowania poprzez doświadczanie i zabawę.
 
Szczegółowe:
 
  - podniesienie kompetencji miękkich u dzieci takich jak: rozwijanie algorytmicznego
    myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
  - oswajanie dzieci z nowoczesnymi technologiami
  -rozumienie sensu kodowania oraz dekodowania informacji, odczytywanie
    uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych
  -przenoszenie poszerzonych kompetencji cyfrowych na codzienność celem
    przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym
  - bezpieczne korzystanie ze współczesnych rozwiązań technologii informacyjnej
  - rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
  - trening pamięci
  - odczytywanie, rozumienie symboli i znaków
  - doskonalenie orientacji przestrzennej
  - dobieranie narzędzi informatycznych stosownie do realizowanego zadania.
 

Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 

Uczniowie 1a rozpoczęli naukę kodowania. Pracują na  ozobotach, robocie edukacyjnym DOC, matach, kratownicy.
Dzisiejsze zadanie polegało na ułożeniu wieży z korowych kubeczków w kolorach wiosny i tęczy 🌈
  


  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji