29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

Główne założenia projektu:
Proponowane w projekcie działania plastyczne wspierają rozwój ucznia szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności oraz stanowią  arteterapię i profilaktykę zdrowia

psychicznego.                                                                                               

Powszechne stosowanie recyklingu plastycznego na zajęciach buduje  nawyki i postawy proekologiczne.
Podjęte podczas realizacji projektu działania plastyczne  wspierają dostrzeganie przyrody w najbliższym środowisku, zachęcają do obserwacji i rozpoznawanie popularnych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwiają na jej piękno.

 Cele główne:
- Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej,
  wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
- Popandemiczna  arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
- Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z
  nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
- Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a
  szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej,
  spostrzegania, pamięci i uwagi.
- Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie
  eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi,
  nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
- Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem
  dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i
  mieszanych.
- Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne
  możliwości.
- Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie
  materiałów zawierających plastik.
- Zewnętrzna promocja szkoły.
- Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
Metody pracy:
- swobodna ekspresja uczniów.
Realizacja zajęć:
Uczniowie wykonają 9 prac.


prowadząca: Ewa Portasiak-Włodarczyk


Główne założenia projektu:
Proponowane w projekcie działania plastyczne wspierają rozwój ucznia szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności oraz stanowią  arteterapię i profilaktykę zdrowia

psychicznego.                                                                                               

Powszechne stosowanie recyklingu plastycznego na zajęciach buduje  nawyki i postawy proekologiczne.
Podjęte podczas realizacji projektu działania plastyczne  wspierają dostrzeganie przyrody w najbliższym środowisku, zachęcają do obserwacji i rozpoznawanie popularnych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwiają na jej piękno.

 Cele główne:
- Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej,
  wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.
- Popandemiczna  arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.
- Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z
  nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
- Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a
  szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej,
  spostrzegania, pamięci i uwagi.
- Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie
  eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi,
  nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
- Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
- Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem
  dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i
  mieszanych.
- Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne
  możliwości.
- Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie
  materiałów zawierających plastik.
- Zewnętrzna promocja szkoły.
- Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
Metody pracy:
- swobodna ekspresja uczniów.
Realizacja zajęć:
Uczniowie wykonają 9 prac.


prowadząca: Ewa Portasiak-Włodarczyk


Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji