29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.
Program zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Główne cele projektu to:
- systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego,
- badanie kompetencji polonistycznych uczniów,
- podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,
- monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,
- pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
- porównanie wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.

 

prowadząca: Joanna Domagała, Katarzyna Dudkiewicz, Agnieszka Kurkiewicz-Miś


 

Wielki egzamin to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.
Program zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Główne cele projektu to:
- systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego,
- badanie kompetencji polonistycznych uczniów,
- podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,
- monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,
- pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
- porównanie wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.

 

prowadząca: Joanna Domagała, Katarzyna Dudkiewicz, Agnieszka Kurkiewicz-Miś


 

Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 

LEPSZA SZKOŁA to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący nauczycieli matematyki i języka polskiego. Nasza szkoła przystąpiła do projektu we wrześniu w roku szkolnym 2021/2022.
Uczestnictwo w owym programie wymagała od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Nauczyciele drukują sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadzają je w narzuconym przez program terminie, sprawdzają rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza, poprawiają wraz z uczniami, wskazując im mocne i słabe strony, umiejętności, nad którymi muszą popracować, a następnie wprowadzają wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Kiedy już wszyscy uczestnicy projektu wprowadzą wyniki swoich uczniów, nauczyciele otrzymują drogą elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Dzięki nim mamy możliwość porównania nie tylko wyników swoich klas, ale i wyników ogólnopolskich. Daje to możliwość zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się, podnosi poziom kształcenia, stwarza uczniom możliwości nieustannego rozwijania się i dążenia do sukcesu.
W I okresie roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzono testy zgodnie z harmonogramem ułożonym przez wydawnictwo.
    


  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji