English (United States) Polski (Polska)
  

LEPSZA SZKOŁA

Categories: | Author: Romana Ziajka | Posted: 2022-03-06 | Views: 13

LEPSZA SZKOŁA to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący nauczycieli matematyki i języka polskiego. Nasza szkoła przystąpiła do projektu we wrześniu w roku szkolnym 2021/2022.
Uczestnictwo w owym programie wymagała od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Nauczyciele drukują sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadzają je w narzuconym przez program terminie, sprawdzają rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza, poprawiają wraz z uczniami, wskazując im mocne i słabe strony, umiejętności, nad którymi muszą popracować, a następnie wprowadzają wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Kiedy już wszyscy uczestnicy projektu wprowadzą wyniki swoich uczniów, nauczyciele otrzymują drogą elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Dzięki nim mamy możliwość porównania nie tylko wyników swoich klas, ale i wyników ogólnopolskich. Daje to możliwość zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się, podnosi poziom kształcenia, stwarza uczniom możliwości nieustannego rozwijania się i dążenia do sukcesu.
W I okresie roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzono testy zgodnie z harmonogramem ułożonym przez wydawnictwo.
 

Bookmark and Share

Return to previous page