29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

Główne założenia i charakterystyka projektu:                                                               

Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem. Różnorodne formy zajęć służą temu, by nauczyć dzieci organizowania wolnego czasu, by kształtować umiejętność wypoczywania. Tak jak wychowuje się do pracy, tak również trzeba wychowywać do spędzania czasu wolnego. Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie naturalnych zainteresowań dzieci przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków, umiejętności dostrzegania piękna.                          
Możliwość taką dają wycieczki szkolne, które są jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej i umożliwiają uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego, ich właściwości geograficznych, przyrodniczych, kulturalnych.                                                                 

Autorzy projektu: Dominika Armatys, Romana Wojtczak

CELE PROJEKTU:
- Budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą
- Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt.
- Budzenie do aktywnej obserwacji przyrody zmieniającej się w porach roku
- zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu
- poznanie rejonu,  zwiedzanie ciekawych miejsc, obcowanie z przyrodą


CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zapoznanie uczniów z różnorodnymi technikami plastycznymi,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania barw charakterystycznych dla danej pory roku,
 - rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania nastrojów w muzyce charakterystycznych dla danej pory roku
- zapoznanie z „Czterema porami roku” Vivaldiego
- zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały
- poznanie rejonu,  zwiedzanie ciekawych miejsc, obcowanie z przyrodą
- uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju,
- rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.


Uczeń:

•    charakteryzuje pory roku i zachodzące zmiany w przyrodzie,
•    wyszukuje potrzebne informacje z dziedziny przyrody, sztuki, muzyki
•    poznaje różnorodne techniki plastyczne,
•    wykonuje tematyczne prace plastyczne,
•    dba o estetykę prac,
•    współpracuje w grupie,
•    planuje i organizuje własną pracę.
•    Obcuje z przyrodą
•    Poznaje nowe miejsca w rejonie

Nauczyciele realizujący projekt: Dominika Armatys, Romana Wojtczak, Violeta Stachurska

Adresaci projektu: Uczniowie klas IV- VII Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim


Czas Realizacji: od września 2021 roku do czerwca 2022 roku


Główne założenia i charakterystyka projektu:                                                               

Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem. Różnorodne formy zajęć służą temu, by nauczyć dzieci organizowania wolnego czasu, by kształtować umiejętność wypoczywania. Tak jak wychowuje się do pracy, tak również trzeba wychowywać do spędzania czasu wolnego. Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie naturalnych zainteresowań dzieci przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków, umiejętności dostrzegania piękna.                          
Możliwość taką dają wycieczki szkolne, które są jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej i umożliwiają uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego, ich właściwości geograficznych, przyrodniczych, kulturalnych.                                                                 

Autorzy projektu: Dominika Armatys, Romana Wojtczak

CELE PROJEKTU:
- Budzenie zainteresowania otaczającą przyrodą
- Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt.
- Budzenie do aktywnej obserwacji przyrody zmieniającej się w porach roku
- zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu
- poznanie rejonu,  zwiedzanie ciekawych miejsc, obcowanie z przyrodą


CELE SZCZEGÓŁOWE:

- zapoznanie uczniów z różnorodnymi technikami plastycznymi,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania barw charakterystycznych dla danej pory roku,
 - rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne,
- kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania nastrojów w muzyce charakterystycznych dla danej pory roku
- zapoznanie z „Czterema porami roku” Vivaldiego
- zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały
- poznanie rejonu,  zwiedzanie ciekawych miejsc, obcowanie z przyrodą
- uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju,
- rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.


Uczeń:

•    charakteryzuje pory roku i zachodzące zmiany w przyrodzie,
•    wyszukuje potrzebne informacje z dziedziny przyrody, sztuki, muzyki
•    poznaje różnorodne techniki plastyczne,
•    wykonuje tematyczne prace plastyczne,
•    dba o estetykę prac,
•    współpracuje w grupie,
•    planuje i organizuje własną pracę.
•    Obcuje z przyrodą
•    Poznaje nowe miejsca w rejonie

Nauczyciele realizujący projekt: Dominika Armatys, Romana Wojtczak, Violeta Stachurska

Adresaci projektu: Uczniowie klas IV- VII Szkoły Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim


Czas Realizacji: od września 2021 roku do czerwca 2022 roku


Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 

W naszej szkole od października 2021  jest realizowany projekt edukacyjny „Przygoda z czterema porami roku”. Pierwszy etap projektu związany z przepiękną porą roku jaką jest jesień, już za nami. W ramach projektu uczniowie klas IV-VII na lekcjach  plastyki wykonywali prace plastyczne farbami na temat jesieni. Zorganizowano  również plastyczny konkurs szkolny „Barwy Jesieni”. Oto wyniki konkursu:
I miejsce-  Emilia Pauś,
II miejsce- Jakub Pastucha,
III miejsce- Tola Kierzek
Wyróżnienia: Oliwier Janiak, Majka Molska, Maria Lisiak, Oliwia Rant, Maja Sobczak
Zorganizowano również konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie” na najciekawsze zdjęcie.
Wyniki konkursu:
 I miejsce- Aleksandra Kuświk,
II miejsce- Mateusz Plewa,
III miejsce- Ksawery Nilkas.
Wyróżnienia: Paweł Kędzia, Franciszek Leśnierowski, Maria Lisiak, Martyna Bartczak, Oliwia Jurczak, Gabriela Gabel, Adam Kasprzak, Wojciech Szewczyk
  Na zajęciach technicznych tematem przewodnim było jesienne drzewo. Klasy czwarte wyklejały obrazki z papieru kolorowego, klasy piąte stojące drzewa z rolki papieru, a klasa szósta wykonywała drzewko  metodą quillingu.   


  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji