22 października 2021   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Aktualności
 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim  przystąpiła do programu "Włącz się. Młodzi i media", prowadzonym Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Fundacją Evens. Uczniowie poznają i uczą się języka mediów. Wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media.
Celem programu jest:
•    podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,
•    kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,
•    uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy,   kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań przez młodych ludzi,
•    zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów.

 

      Czytaj więcej...


W związku z obchodami Dnia Czystego Powietrza uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ekologicznym dotyczącym znaczenia jakości powietrza dla zdrowia człowieka. Dzieci klas I-III wykonywały pracę plastyczną nt. „Czyste powietrze wokół nas”, a klasy IV-VI pracowały wokół tematu „Zanieczyszczenia powietrza zagrażają mojemu zdrowiu”. Sukces odniosły prace plastyczne uczniów:
klasy I-III
I miejsce Laura Pałasz klasa II
II miejsce Natalia Zarzycka klasa III
III miejsce Julia Zielińska klasa I
Klasy IV-VI
I miejsce Weronika Borowczyk klasa VI
II miejsce Agata Szwejkowska klasa V


W czwartek 14 listopada b.r trio wokalne uczennic klasy czwartej:

Ania Klah, Natalia Matuszewska i Klaudia Idziorek wystąpiło w auli 1 Liceum Ogólnokształcącegow Ostrowie Wielkopolskim.

Chór "Chanson" i trio wokalne  z naszej szkoły - zaprezentował pieśni patriotyczne z akompaniamnetem i a'capella.

 

 

Koncert poświęcony był obchodom 95 rocznicy powstania Republiki Ostrowskiej.   10 listopada 1918 roku Polacy wystąpili w Ostrowie przeciwko władzy pruskiej.W pobliżu gimnazjum męskiego - dzisiejsze 1 Liceum Ogólnokształcące - zwołano w Domu Katolickim wiec, na który przybyło około 800 osób.

Wśród słuchaczy znaleźli się uczniowie i nauczyciele I LO z panem dyrektorem na czele. Opiekunem tria z SP 13 i dyrygentem chóru z 1 LO jest pani Romana Ziajka.

 

    


Dnia 8 listopada w Szkole Podstawowej Nr 13 odbył się apel z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy IV przedstawili program artystyczny ukazujący historię naszego państwa od czasów rozbiorów Polski, powstań narodowowyzwoleńczych, do zwycięskiego odzyskania niepodległości po 123 latach.
Obok wysłuchania wzniosłych utworów literackich oraz pieśni patriotycznych, uczniowie mogli oglądać prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

   
Taki apel był dla uczniów żywą lekcją historii, dzięki niemu mogli poznać przeszłość swojego Narodu, zrozumieć dlaczego to święto, obchodzone 11 listopada, odgrywa tak ważną rolę w naszym kraju.


    


Poczet sztandarowy podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości

 

Republika Ostrowska (10-21 listopada 1918) - wystąpienie przeciwko władzy pruskiej, którego efektem był m.in. szereg ustępstw na rzecz Polaków na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.
Wieczorem, 10 listopada 1918 r. na głos dzwonu zebrało się w Domu Katolickim przy Farze (obecnej konkatedrze) ok. tysiąc osób. Do zgromadzonych jako pierwszy przemówił Włodzimierz Lewandowski, żołnierz 155. Pułku Landwehry. Wezwał rodaków do stanowczego, zbrojnego wystąpienia przeciwko niemieckiej Radzie Żołnierskiej. Ten żarliwy apel nie był w pełni zgodny ze stanowiskiem tajnego Komitetu Obywatelskiego, który nie dążył do rozlewu krwi. W tym właśnie duchu przemówił doktor Aleksander Dubiski, wybrany marszałkiem wiecu. To on zaproponował przyjęcie rezolucji żądającej wolnej, niepodległej Polski w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Następnie uchwalono treść oświadczenia Polskiego Komitetu o uznaniu Ostrowa i powiatu terytorium polskim. Tekst ten przekazano obradującej w Strzelnicy niemieckiej Radzie Żołnierskiej. Jeszcze tego samego wieczoru rozpoczął się werbunek do 1. Pułku Piechoty Ostrowskiej. Do rana pod bronią stanęło ponad tysiąc żołnierzy ochotników. 11 listopada 1918 r. Landrat został pozbawiony urzędu, a pozostali niemieccy urzędnicy otrzymali polskich przełożonych kontrolujących ich czynności. Polacy zajęli wszystkie ważniejsze obiekty w mieście bez jednego wystrzału. Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu uznała jednak działania ostrowian za przedwczesne, mogące wywołać ostrą reakcję Niemców i zaszkodzić sprawie polskiej w opinii aliantów.   


Program działa od 2012 r. i zakłada zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji zadań przypisanych dotychczas służbie zdrowia. Projekt obejmuje przeprowadzenie pomiarów uczniów od klasy IV szkół podstawowych i gimnazjalnych pomiarami antropometrycznymi oraz pomiarami ciśnienia. Badania odbywają się dwa razy w roku. Celem projektu jest wyodrębnienie grup ryzyka uczniów zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi  tj. otyłością i nadciśnieniem tętniczym. Wobec narastających zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacji, pojawia się potrzeba kształtowania przez nauczycieli u uczniów nawyku aktywności ruchowej w życiu pozaszkolnym.   


W dniu 29 października 2013 r.  uczniowie  naszej szkoły   w składzie: W. Rant,   M.Galewska  i         B. Szymankiewicz  uczestniczyli  w konkursie organizowanym przez Gimnazjum nr 4 - „Matematyczny Ostrów”.  Konkurs miał charakter turnieju.  Uczniowie pracowali drużynowo, a treści zadań obejmowały: w dwóch etapach zagadnienia typowo matematyczne, w dwóch topografię  miasta,  a  w części ostatniej treści zadań matematycznych nawiązywały do historii Ostrowa Wielkopolskiego.  Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili,  a  jednocześnie  poznawali wiele ciekawych faktów związanych z przeszłością naszego miasta.   


Dnia 29 października 2013 r. zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. W turnieju wzięło udział osiem ostrowskich szkół. Rozegrano po 3 mecze, w dwóch grupach. Po zaciętej walce ostatecznie zajęliśmy V miejsce.

  


W niedzielę, 27 października 2013  r. na  ostrowskim Rynku  odbył się 51. Bieg Republiki Ostrowskiej.
Celem imprezy było:
•    uczczenie 95. rocznicy odzyskania niepodległości
•     popularyzacja biegów ulicznych
Organizatorami byli:
•    Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
•    Klub Sportowy „Maraton Ostrów”

     Czytaj więcej...


30 października uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. K. Dudkiewicz udali się do Ratusza, by wpisać się do księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią Tadeusza Mazowieckiego.
  
Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera wolnej Polski, wybitnego polityka i człowieka demokracji.
Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają Uczniowie i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim
    


Strona 12 z 15First   Previous   6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  Next   Ostatni   
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji