Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt ogólnopolski: Kreatywne prace plastyczne – edycja III

Cele:

- wspieranie rozwoju ucznia, szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, wyobraźni, kreatywności,

- arteterapia i profilaktyka zdrowia psychicznego poprzez twórczość plastyczną,

- kształtowanie nawyków i postaw proekologicznych w związku z wykorzystaniem materiałów odpadowych na zajęciach,

- dostrzeganie przyrody w najbliższym środowisku, zachęcanie do obserwacji i rozpoznawanie popularnych gatunków roślin i zwierząt oraz uwrażliwianie na jej piękno.

klasy I - III

Beata Mamot, Marta Szmaj,
Romana Wojtczak, Daria Mazur-Kędziora,
Ewa Portasiak-Włodarczyk, Monika Wiatrak

Aktualności


No Articles Found.