Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Projekt edukacyjny „Zadbaj o siebie to nic nie kosztuje, a zdrowie dobre skutkuje” realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019. Adresatami projektu są wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele oraz rodzice. Cele główne projektu to: propagowanie aktywnego stylu życia, nauka i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podejmowanie działań na rzecz zdrowego odżywiania. Koordynatorami projektu są: Marlena Woda, Romana Ziajka, Ewa Portasiak-Włodarczyk

Search Tags