Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995
Search Tags 
 TytułWłaścicielKategoriaData modyfikacjiRozmiar 
Załącznik 1 - konkurs poezji patriotycznejRomana Ziajka 2018-10-2469,68 KBPobierz
Załącznik 2 konkurs przyrodniczo - historycznyRomana Ziajka 2018-10-24102,23 KBPobierz
Załącznik 3 konkurs historycznyRomana Ziajka 2018-10-2469,51 KBPobierz
Załącznik 4 konkurs piosenki patriotycznejRomana Ziajka 2018-10-2468,51 KBPobierz
Załącznik 5 Do HymnuRomana Ziajka 2018-10-2469,20 KBPobierz
Załącznik 6 konkurs pięknego czytaniaRomana Ziajka 2018-10-24103,92 KBPobierz
Załącznik 7 konkurs plastycznyRomana Ziajka 2018-10-24103,16 KBPobierz

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
        100 lat Polsko

PLANOWANIE PROJEKTU

1.    Powołanie zespołu do opracowania projektu.
Zespół nauczycieli w składzie: Sylwia Różalska, Katarzyna Dudkiewicz, Romana Ziajka, Dominika Armatys, Marlena Woda, Violetta Krzak, Teresa Migasiewicz, zaplanował przygotowanie i prezentację projektu edukacyjnego – „100 lat Polsko” i postanowił podsumować wyżej wymieniony projekt 9 listopada 2018 roku.
2.  Odbiorca projektu.
Odbiorcą projektu są dzieci i młodzież - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, chętni rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele.
3.  Cel główny projektu:  
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100 – lecia niepodległości Polski.
4.    Cele szczegółowe:
o    kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej i kulturowej
o    propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich
o    budowanie szacunku dla symboli narodowych
o    pogłębienie wiedzy historycznej na temat Dwudziestolecia Międzywojennego
o    promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego
o    upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole
o    rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów
4. Forma projektu: grupowo – zadaniowa; indywidualna; informacje, artykuły na stronie internetowej szkoły, FB, w gazetce szkolnej ŻYCIE TRZYNASTKI.
5. Termin realizacji: od 18 września do 9 listopada 2018 roku.
Koordynatorami przygotowania i prezentacji projektu są panie: Sylwia Różalska i Katarzyna Dudkiewicz.
II PROJEKTOWANIE
Zapoznanie nauczycieli z celami i formami realizacji projektu na Radzie Pedagogicznej 11.09.2018r. oraz uczniów na godzinach wychowawczych 14.09.2018r.

ZADANIA  DO  REALIZACJI
1. Zorganizowanie wycieczki przedmiotowej do Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego połączonej ze zwiedzaniem miasta i miejsc ściśle związanych z obchodami rocznicowymi
•    klasy 1-3 temat lekcji muzealnej: Jaki znak Twój? Orzeł Biały!
•    klasy 4-7: Republika Ostrowska i powrót Wielkopolski do Rzeczypospolitej.
Termin: do 8 listopada
2. Zorganizowanie szkolnych konkursów związanych z upamiętnieniem obchodów rocznicowych odzyskania niepodległości przez Polskę:

a) plastycznego (odpowiedzialna p. D. Armatys)
Dla klas 1-3 Projekt kartki pocztowej „100 lat Polsko”.
Dla klas 4-7 Projekt znaczka pocztowego „100 lat Polsko”.

b) historycznego: (odpowiedzialne  p. S. Różalska, K. Dudkiewicz)
Dla klas 4 – 7 Kartka z Powstania Wielkopolskiego.
 Powstańczy komiks.

c) przyrodniczego: (odpowiedzialna p. V. Krzak)
Dla klasy 4 i 6 Konkurs Przyrodniczo – Historyczny na najciekawszy album na temat: „Miejsca w Polsce związane z Odzyskaniem Niepodległości”.

d) muzycznego  (odpowiedzialna p. R. Ziajka)
Dla klas  1 - 3  Internetowy Konkurs Piosenki Patriotycznej.

e) recytatorskiego (odpowiedzialna  p. K. Dudkiewicz)
klasy 1-3 Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej
klasy 4-7 Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej

f) czytelniczego  (odpowiedzialna p. T. Migasiewicz)  
Dla klas 4 – 7 Konkurs czytania prozy o tematyce patriotycznej.
Termin przeprowadzenie konkursów: do 31 października. Nauczyciele odpowiedzialni są za przygotowanie wzorów dyplomów dla wyróżnionych uczniów i dostarczenie ich do p. M. Wody.

3. Przeprowadzenie dodatkowych lekcji związanych z tematyką projektu.
Klasy 1 – 3  
-    utrwalenie wiadomości o symbolach narodowych; znaczenie słowa „Ojczyzna”
-    tworzenie książeczek „Piękna jest nasza Polska”
-    przypomnienie/poznanie przez uczniów słów hymnu
KLASY 4-7
Historia i język polski                                             
-przeprowadzenie w klasach 4 – 7 lekcji na temat odzyskania przez Polskę niepodległości        
-przypomnienie przez uczniów informacji na temat autora hymnu                
-nagrywanie napisanych przez uczniów życzeń Polsce Niepodległej.
Przyroda                                                   
 - Piękna nasza Polska cała – lekcje patriotyczne
Muzyka                                                 
- włączenie się społeczności uczniowskiej (klasy 4-7) w akcję MEN „Rok dla Niepodległej” i wspólne odśpiewanie Hymnu Polski 9 listopada o godz. 11.11.
Informatyka:
-    projekt kartki pocztowej „100 lat Polsko” w dowolnym programie.
4. Opublikowanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „ŻYCIE TRZYNASTKI”  (osoby odpowiedzialne – K. Dudkiewicz, S. Różalska i M. Woda).
5.    Udział uczniów w XIII edycji Muzealnego Konkursu Historycznego „Spacerem w przeszłość” o tytuł „Młodego Regionalisty” pod hasłem „Ostrowskie drogi do niepodległości” (p. S. Różalska).
6.    Udział uczniów SP 13 w 56. Biegu Republiki Ostrowskiej dnia 21 października, w ramach projektu Narodowego Biegu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr”.
7.    Konkurs szkolny na gazetkę ścienną w poszczególnych salach lekcyjnych.

III PREZENTACJA
 9 listopada  2018 roku

•    Zorganizowanie uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
•    Nagrywanie życzeń dla Polski Niepodległej.
•    Włączenie się w akcję MEN – wspólne odśpiewanie Hymnu Polski.
•    Spotkanie z kombatantem panem Henrykiem Rybakiem.
•    Wystawa prac konkursowych tworzonych podczas realizacji projektu.
•    Rozstrzygnięcie konkursów: plastycznego, historycznego, przyrodniczego, czytelniczego, muzycznego i recytatorskiego 9 listopada 2018 r.   (wręczenie nagród).
•    Prezentacja gazetki szkolnej  „ŻYCIE TRZYNASTKI”.   
•    Informacje na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB.
•    Uczestnicy prezentacji:
uczniowie klas I – VII
dyrekcja szkoły, nauczyciele
zaproszeni goście
rodzice

ZAKŁADANE REZULTATY

- popularyzacja edukacji patriotycznej,
- nabycie wiadomości z dziejów Polski dotyczących istnienia II Rzeczpospolitej Polskiej – poznanie historii, kultury, postaci i wydarzeń związanych z obchodami urodzin państwa polskiego,
- zwiększenie wiedzy o historii regionu,
- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży własnej świadomości historycznej,
- nabycie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, kreatywności i tolerancji,
- rozwijanie pasji i indywidualnych zainteresowań uczniów,
-rozwijanie zdolności artystycznych

IV EWALUACJA PROJEKTU
–    ocena  zaangażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w przygotowanie i realizację projektu.
               
Projekt opracowały:              
Katarzyna Dudkiewicz i Sylwia Różalska