Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Na sportowo jest zdrowo

Szkolny program wychowania zdrowotnego

Aleksandra Sobczak, Violetta Stachurska

Podsumowanie

Projekt ogólnopolski realizowany od grudnia do marca na zasadzie konkursu. Aby otrzymać certyfikat należało wykazać działalność prozdrowotną w szkole.
W ramach profilaktyki zdrowego odżywiania uczniowie wszystkich klas uczyli się jak przygotowywać zdrowe śniadania wg zasad racjonalnego odżywiania się. Uczniowie klas 6-8 otrzymali siatki centylowe, na które nanosili swoją wagę i wzrost, obliczali swój rozwój. Na lekcjach wychowania fizycznego omówiono choroby wynikające z nadmiernego objadania się lub odchudzania. W klasie 7 i 8 odbyły się spotkania z psychologiem i terapeutą dotyczące wpływu używek i środków psychotropowych na organizm człowieka. Zaproszeni przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej przeprowadzali pogadanki na temat bezpieczeństwa na co dzień w domu i w szkole, W klasie 8 przedstawiciele OSP w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzili turniej wiedzy przeciw pożarowej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Pedagog szkolna przeprowadziła zajęcia na temat, fonoholizmu, czyli zbyt długiego  używania telefonu przez dzieci. Ze względu na pandemię nie udało się przeprowadzić w maju zaplanowanego, corocznego Dnia sportu. Opis poszczególnych działań przesłano do komisji konkursowej, która przyznała naszej szkole certyfikat szkoły promującej zdrowie.
 

Search Tags