Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995
Postcrossing

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i umiejętności językowych przez udział w projekcie Postcrossing. Projekt ten korzysta z serwisu internetowego, który umożliwia zarejestrowanym członkom wysyłanie i otrzymywanie pocztówek z całego świata. Strona internetowa redagowana jest w języku angielskim. Z reguły pocztówki również wypisywane są po angielsku, chyba że odbiorca zadeklarował znajomość innego języka, który zna także nadawca. Projekt zakłada, że za każdą wysłaną i zarejestrowaną kartkę użytkownik otrzymuje kartkę od kogoś innego.


Kolejną kartkę otrzymała uczennica klasy VB Julia Kaczmarek. Tym razem były to pozdrowienia i życzenia noworoczne z Wilna na Litwie.
Zobaczcie sami!


 

Search Tags