Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

               

Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2023/2024

Data

Zakres informacji

14.09.2023

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Zapoznanie z dokumentacją szkolną

26.10.2023

Bieżące informacje

 

11.01.2024

Powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotu. Ocena półroczna.

Sprawy bieżące

29.02.2024

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2023/2024

25.04.2024

Bieżące informacje

 

23.05.2024

Powiadomienie o przewidywanych ocenach proponowanych.

Sprawy bieżące.