Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995
Bicie rekordu w zbiorowej resuscytacji

Uczniowie ostrowskiej trzynastki od najmłodszych lat uczą się podstawowych czynności ratujących życie w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”
16 października – w Światowym Dniu Resuscytacji - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 już po raz czwarty wzięli udział w akcji organizowanej w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Koordynatorem akcji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
W akcji uczestniczyli
- rodzice ratownicy - Lucyna Mikołajczyk, Sylwia Kuświk, Magdalena Benke, Michał Sobiś, Robert Strzelczak, Bartosz Bożek
- OSP - Paweł Kula, Adam Muszyński
- WOPR - Maciej Siwek, Tomasz Kuziemski
- Policja - p. Kozłowska, Patryk Walusz
- rodzice - Ewa Patryas, Monika Kapołka, Monika Cierniak, Mirosława Kopeć
 Resuscytację na 11 fantomach przez 30 minut wykonywało 188 osób - pobiliśmy rekord naszej szkoły.
157 uczniów, 15 ratowników, 4 rodziców, 12 nauczycieli. Gratulujemy i Dziękujemy.

 

UCZNIOWIE KLAS I-III Z BEZPIECZEŃSTWEM ZA PAN BRAT

„Chcesz być bezpieczny, gdy zmierzch na dworze, noś dobrze widoczne znaczki odblaskowe!”

Powyższe  hasło podczas najkrótszych dni w roku powinni sobie przypominać zarówno dzieci jak i dorośli.  10 grudnia 2018 roku wszyscy uczniowie klas I-III spotkali się, aby utrwalić  wiedzę o bezpiecznym zachowaniu  na drogach i ulicach. Najważniejsze informacje: o znakach drogowych, sygnalizacji świetlnej, zasadach przechodzenia przez jezdnię oraz zasadach poruszania się pieszych, gdy nie ma chodnika, konieczności noszenia elementów odblaskowych  przekazali zebranym uczniowie klasy II b podczas występu. Uczestnicy spotkania wykonali ćwiczenia: zachowania przed wejściem na przejście dla pieszych oraz reakcji na zmianę świateł w sygnalizacji świetlnej. Na zakończenie spotkania Dyrektor szkoły wręczyła dyplomy i nagrody uczniom – zwycięzcom szkolnego konkursu plastycznego „Moja bezpieczna droga do szkoły” za zajęcie:         
I miejsca – Marcie Walczak,
II miejsca – Katarzynie Grzela
oraz III miejsca – Michalinie Malik.
Zawsze przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego!

relacja filmowa
 

Bądźmy bezpieczni. Odblaskowa Trzynastka

Akcja "Bądźmy bezpieczni. Odblaskowa Trzynastka" - to innowacja pedagogiczna wchodząca w skład projektu edukacyjnego "z bezpieczeństwem za pan brat", która weszła w życie w roku szkolnym 2013/2014. W ramach działań uczniowie naszej trzynastki biorą udział w spotkaniach z policją, strażą miejską, w konkursie wiedzy z bezpieczeństwa ruchu drogowego, w pokazie mody odblaskowej.

W tym roku uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w pokazie mody i konkursie wiedzy o bezpieczeństwie na drodze i w domu.

relacja filmowa

Search Tags