Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Sylwia Różalska

– dzieci uczą się kreatywności przedsiębiorczości

 

w dziedzinie ekonomii, rozwijają umiejętności dostosowania 

 

się do potrzeb zmieniającego się rynku w sensie

 

ekonomicznym.

Sprawozdanie

Innowacja realizowana przez cały okres kształcenia w klasie 2 b oraz w klasach 4 – 8.
Łącznie uczestniczyło w niej 15 osób klasy 2b oraz 103 osoby z klas 4 – 8.
W ramach realizacji innowacji podczas zajęć historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji wczesnoszkolnej dzieci i młodzież:
- omówiły podstawowe pojęcia z edukacji ekonomicznej,
- uczyły się racjonalnie gospodarować pieniędzmi,
- poznały oferty popularnych banków oferujących osobom niepełnoletnim założenie konta dla nastolatka.
- zdobywały wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.

Search Tags