Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Joanna Domagała


– nauka poprawności ortografii języka polskiego


z wykorzystaniem programu Instal.Ling


(praca przy komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym.

Podsumowanie

Z ortografią za pan brat
Innowacją „Z ortografią za pan brat” zostali objęci uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Założono, iż czas realizacji obejmować będzie rok szkolny 2019/2020, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.
Nadrzędnym celem wprowadzonej innowacji jest doskonalenie poprawnej pisowni ortograficznej. Nauczyciel oraz uczniowie korzystają z Insta.Ling - strony internetowej, która jest narzędziem do nauki słówek w językach obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela wyrazy z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Szczegółowe raporty informują o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki wyrazów były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Dzieci w swoim tempie pracują na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, aby było im wygodnie. Należy codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa ok. 5 minut.

Czytaj więcej...
Certyfikat

instaling.pl/

Search Tags