Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Szczegóły artykułu

Podsumowanie

Categories: | Author: Romana Wojtczak | Posted: 2020-07-03 | Views: 415

Z ortografią za pan brat
Innowacją „Z ortografią za pan brat” zostali objęci uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Założono, iż czas realizacji obejmować będzie rok szkolny 2019/2020, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.
Nadrzędnym celem wprowadzonej innowacji jest doskonalenie poprawnej pisowni ortograficznej. Nauczyciel oraz uczniowie korzystają z Insta.Ling - strony internetowej, która jest narzędziem do nauki słówek w językach obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela wyrazy z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Szczegółowe raporty informują o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki wyrazów były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Dzieci w swoim tempie pracują na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, aby było im wygodnie. Należy codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa ok. 5 minut.

Uczniowie w czasie sesji zimowej zapoznawali się z działaniem programu. W rozmowie podkreślali, iż jest to bardzo przyjemna forma nauki słówek i nie zajmuje dużo czasu.    Ci z czwartoklasistów, którzy systematycznie wykonywali działania, opanowali poprawną pisownię 50 słówek z trudnością ortograficzną.
Z informacji zwrotnej od rodziców również wynika, że przy systematycznej pracy, program przynosi oczekiwane efekty. Dla nich dużą zaletą jest fakt, iż Insta.Ling łączy pożyteczne z przyjemnym – dzieci korzystają z komputera lub telefonu i jednocześnie doskonalą umiejętności. Potwierdzają także, iż nie jest to czasochłonne i nie koliduje z innymi obowiązkami.
W czasie trwania rozpoczętej w lutym sesji zamierzałam systematycznie poddawać ocenia działania uczniów i osiągane przez nich efekty pracy przy pomocy Insta.Ling. Nadzwyczajna sytuacja spowodowana pandemią korona wirusa zniechęciła mnie do realizacji postawionych celów. Uczniowie nadal wykonywali zadania, jednak praca ta nie była oceniania.
Zgodnie z założeniami w czerwcu przeprowadziłam ankietę, której celem było uzyskanie informacji zwrotnej na temat wprowadzonej innowacji. Wzięło w niej udział 14 uczniów oraz 17 rodziców. Z jej analizy wynika, że:
- 72% ankietowanych uczniów chętnie uczestniczyło w innowacji, co potwierdziło 94% rodziców;
- połowa uczniów zadeklarowała, iż motywacją do udziału w programie była chęć doskonalenia umiejętności zapisu poprawnego pod względem ortograficznym;
- 100% badanych rodziców uznało, że wprowadzone działanie przyniosło pozytywne dla dziecka efekty; zauważyli to również sami uczniowie (86%);
- dla 65% uczestniczących w innowacji uczniów zajęcia były przyjemne;
- rodzice jako zalety wskazali fakt, iż zadania nie były czasochłonne, a udział w innowacji nie narażał ich na dodatkowe nakłady finansowe;
- co najważniejsze: 94% badanych rodziców oraz 86% uczniów uznało, że innowacja powinna być kontynuowała w następnym roku szkolnym.
Analiza ankiety, liczne rozmowy z uczniami oraz rodzicami utwierdziły mnie w przekonaniu o celowości wprowadzonej innowacji. Przychylne opinie pozwoliły mi podjąć decyzję nie tylko o jej kontynuacji w roku szkolnym 2020/2021, ale również rozszerzeniu na kolejne klasy. 

Bookmark and Share

Return to previous page