Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Muzyka odgrywa w życiu każdego człowieka a szczególnie dziecka ogromna rolę. Kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość, wpływa w szczególny sposób na rozwój dzieci, które od urodzenia do 5 – 6 roku życia rozwijają się wyjątkowo dynamicznie.

- doskonalenie techniki gry na flecie prostym sopranowym,
- kształcenie umiejętności czytania partytur nutowych,
- zajęcia chóru szkolnego

Romana Wojtczak

Cele zajęć fletowych:

 • wyrabia umiejętność aktywnego słuchania muzyki
 • kształci słuch muzyczny
 • wyrabia poczucie rytmu
 • kształci pamięć muzyczną
 • rozwija aparat głosowy
 • rozwija uwagę słuchową
 • pobudza wyobraźnię
 • rozwija zdolności percepcyjne
 • rozwija koncentrację
 • ekspresję ruchową
 • ma szybszą orientację
 • rozwija zdolności twórcze
 • wyraża swoje przeżycia i emocje
 • rozwija więzi grupowe, współdziała w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu
 • rozwija kulturę muzyczną
 • promuje placówkę
Spotkanie z muzyką

Po wakacjach uczniowie na pierwszym spotkaniu utrwalili sobie grę gamy C-dur w kanonie. Przypomnieliśmy też utwory poznane w klasie 2. Przygotowaliśmy repertuar na nowy rok szkolny.

Świątecznie

W listopadzie ćwiczyliśmy kolędy i popularne utwory bożonarodzeniowe. Do naszych ulubionych utworów należy:

"Jingle Bells"

"Lulajże Jezuniu"

Dzień Piszczałek

28 stycznia obchodziliśmy Dzień Piszczałek i Fujarek. Zespół fletów prostych zaprezentował się w utworze "Pojedziemy na łów".

Search Tags