Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Z ortografią za pan brat


-  doskonalenie poprawnej pisowni ortograficznej uczniów,


- doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,


- wdrożenie do systematyczności


 Joanna Domagała, Katarzyna Dudkiewicz (kontynuacja)

Podsumowanie

Innowacją „Z ortografią za pan brat” zostali objęci uczniowie klas czwartych oraz piątej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Założono, iż czas realizacji obejmować będzie rok szkolny 2020/2021, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.
Nadrzędnym celem wprowadzonej innowacji jest doskonalenie poprawnej pisowni ortograficznej. Nauczyciel oraz uczniowie korzystają z Insta.Ling - strony internetowej, która jest narzędziem do nauki słówek w językach obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela wyrazy z omawianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Szczegółowe raporty informują o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki wyrazów były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Dzieci w swoim tempie pracują na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, aby było im wygodnie. Należy codziennie wykonywać jedną sesję nauki, która trwa ok. 5 minut.
Uczniowie klas 4 w czasie sesji zimowej zapoznawali się z działaniem programu. W rozmowie podkreślali, iż jest to bardzo przyjemna forma nauki słówek i nie zajmuje dużo czasu. Ci z czwartoklasistów, którzy systematycznie wykonywali działania, opanowali poprawną pisownię 50 słówek z trudnością ortograficzną.
Z informacji zwrotnej od rodziców również wynika, że przy systematycznej pracy, program przynosi oczekiwane efekty. Niestety, zdalne nauczanie wymuszone sytuacją epidemiczną na świecie sprawiło, iż dzieci zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem czy innymi urządzeniami elektronicznymi, przez co zajęcia straciły na atrakcyjności, co potwierdzają zarówno dzieci, jak i rodzice.
W czasie trwania rozpoczętej w lutym sesji systematycznie poddawać ocenie działania uczniów i osiągane przez nich efekty pracy przy pomocy Insta.Ling.
Zgodnie z

ORTOGRAFIA NIE TAKA STRASZNA

Każdy Polak wie, że nasz język właśnie przez swoją ortografię uchodzi za jeden z najtrudniejszych na świecie. W ramach innowacji „Z ortografią za pan brat” uczniowie klas 4a i 4b korzystają z aplikacji Insta.Ling, która pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę z zakresu ortografii języka polskiego. Nauka z Insta.Ling jest doskonałą formą ćwiczeń. Uczniowie motywowani są do systematycznej codziennej pracy, wykonując powtórkę około 20 słówek z trudnością ortograficzną. Nauczyciele i rodzice mogą śledzić na bieżąco postępy uczniów. W semestrze zimowym nasza szkoła otrzymała certyfikat XV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół.

Search Tags