Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

To program skierowany do uczniów klas „0” oraz I-III szkół podstawowych.

 

Ma charakter projektu długofalowego.


Celem projektu jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i

 

świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania.

Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty

 

patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu

 

Żywności i Żywienia

Search Tags 
Podsumowanie

Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia,
W tym roku szkolnym kontynuujemy IV edycję projektu ogólnopolskiego „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. W ramach tego projektu w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone ciekawe zajęcia praktyczne, teoretyczne o tematyce zdrowotnej, kulinarnej na temat owoców, warzyw, piramidy żywieniowej, ważnych składników odżywczych.