Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 1b uczestniczyć będzie w ogólnopolskim projekcie Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?
W ramach projektu wychowawca klasy przeprowadzi zajęcia, na których kształtowane będą kompetencje społeczne. W trakcie tych zajęć uczniowie dowiedzą się, czym są emocje, jak sobie z nim radzić, a także jak nawiązywać wartościowe relacje i myśleć kreatywnie. Uczniowie nauczą się również jak pracować w zespole, nawiązywać uczucia oraz komunikować się z innym.

Daria August

Search Tags 
"Jak odczytywać emocje?"

Klasa 1b uczestniczy w Ogólnopolskim projekcie "Jak odczytywać emocje?"
Podczas tych lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać co czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.
Temat 1 "Jak się uczyć koncentracji uwagi?"

Podsumowanie

Podczas lekcji uczniowie pracują zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań, a także potrafią zrozumieć co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i  świadomość własnych emocji.
Projekt polega na zrealizowaniu poszczególnych tematów:
- Czy można uczyć się szybciej?
- Jak się uczyć koncentracji uwagi?
- Jak ludzie przeżywają emocje?
- Jak wydobywa się emocje?
- Jak ukryć emocje w filiżance?
- Kto w rodzinie jest najważniejszy?
- Czym ludzie różnią się między sobą?
- Ile pomysłów mieści się w głowie?
Uczniowie otrzymali indeksy. Po każdym zrealizowanym temacie każdy wkleja do indeksu naklejkę, następnie rysuje małą ilustrację czego nauczył się po każdej lekcji.
Projekt Jak odczytywać emocje? zapewnił dzieciom dobry strat w życiu poprzez kształtowanie kompetencji społecznych. Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Poprzez zabawę i doświadczenia dowiedziały się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwinęły kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.
W II semestrze ukończyliśmy projekt. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.