Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Jest to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

 

obejmujący m.in. nauczycieli matematyki.

 

Odpowiedzialnymi za właściwą realizację projektu z matematyki są:

 

Marzena Szymankiewicz

 

Główne cele projektu to:


- systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki,
- badanie kompetencji matematycznych uczniów,
- podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,
- monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,
- pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
- porównanie wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.


Search Tags 
Podsumowanie

Projekt Lepsza Szkoła był realizowany tylko w pierwszym semestrze podczas nauki stacjonarnej. W czasie nauki zdalnej nie robiłyśmy testów.

Podsumowane I okresu

Projekt LEPSZA SZKOŁA

Główne cele projektu to:
-systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu matematyki,
-badanie kompetencji matematycznych uczniów,
-podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,
-monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,
-pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
-porównanie wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.

LEPSZA SZKOŁA to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący m.in. nauczycieli matematyki. Nasza szkoła przystąpiła do projektu we wrześniu w roku szkolnym 2020/2021. Odpowiedzialnymi za właściwą realizację programu z matematyki były: Marzena Szymankiewicz, Marlena Woda, które wraz z uczniami pracowały z podręcznikami Matematyka z plusem. Uczniowie naszej placówki już od kilku lat uczestniczą w tym projekcie. Nauczyciele uczestniczący w projekcie edukacyjnym GWO sprawdzali wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,  tzw. Sesje z plusem.
Uczestnictwo w owym programie wymagało od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Nauczyciele drukowali sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadzali je w narzuconym przez program terminie, sprawdzali rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza, poprawiali wraz z uczniami wskazując im mocne i słabe strony, umiejętności, nad którymi muszą popracować, a następnie wprowadzali wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Kiedy już wszyscy uczestnicy projektu wprowadzili wyniki swoich uczniów, nauczyciele otrzymywali drogą elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Dzięki nim mieliśmy