Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Katarzyna Dudkiewicz, Sylwia Różalska

- rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,
- budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,
- ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci,
- poznanie życiorysów Powstańców,
- zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe),
- uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych,
- uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,
- poznanie lektur obowiązkowych: „Ziela na kraterze” Wańkowicza, twórczości K. K. Baczyńskiego,
- poznanie lektur uzupełniających: „Pamiętnika z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego, twórczości Anny Świrszczyńskiej;
- rozwijanie kompetencji kluczowych.

Search Tags 
Podsumowanie

Projekt skierowany jest do uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego.
Cele ogólne projektu:
- rozwijanie wiedzy historycznej dotyczącej Powstania Warszawskiego,
- budowanie tożsamości narodowej uczniów, rozbudzanie uczuć patriotycznych,
- ukazanie wpływu wojny na losy powstańców, cywilów i dzieci,
- poznanie życiorysów Powstańców,
- zapoznanie uczniów z materiałami źródłowymi (filmy, zdjęcia, ilustracje, teksty źródłowe),
- uświadomienie młodzieży konieczności kształtowania świadomości narodowej i postaw patriotycznych,
- uświadomienie konieczności dbania o pokój na świecie,
- poznanie lektur obowiązkowych: „Ziela na kraterze” Wańkowicza, twórczości K. K. Baczyńskiego,
- poznanie lektur uzupełniających: „Pamiętnika z powstania warszawskiego” M. Białoszewskiego, twórczości Anny Świrszczyńskiej;
- rozwijanie kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej...