Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Joanna Domagała


- Dzięki stwarzaniu uczniom sposobności do zaangażowania emocjonalnego i zabawy projekt stanowi okazję do poszerzania wiedzy, przyjaznego współzawodnictwa, nabywania umiejętności wyboru właściwej strategii pracy w grupie i wykazania się pomysłowością.

Search Tags 
Podsumowanie

Projekt Tydzień Języka Ojczystego realizowany był w naszej szkole w terminie 22.02.- 26.02.2021r.  W jego ramach chętni uczniowie klas IV-VIII wykonali zadania długoterminowe:
 1. Jestem bohaterem/autorem książki pt. ... -  charakteryzacja bohatera literackiego lub autora książki, wykonanie i przesłanie zdjęcia.
2. Prezentacja multimedialna - prezentacja na wybrany temat:
- historia języka polskiego,
- historia języków słowiańskich,
- historia piśmiennictwa,
- poprawność językowa (najczęściej popełniane błędy językowe),
- polscy autorzy literatury dziecięcej.
3. Moja ulubiona książka - lapbook.
4. Projekt okładki książki.
5. "Nie traktuj języka jak śmietnik" - plakat reklamujący poprawną mowę i pismo.
Uczniowie nadesłali wiele prac, często wybierali i realizowali kilka zadań Poziom wykonania był wysoki, młodzież wykazała się kreatywnością, dociekliwością i zaangażowaniem. Tak wysoki poziom sprawił kłopot komisji konkursowej, która po analizie nadesłanych prac przyznała tytuł Mistrza Języka Polskiego Oliwii Jurczak z klasy 6a.
Podczas Tygodnia Języka Ojczystego każdego dnia wykonywane były również podczas lekcji inne zadania – gry, quizy, pokoje zagadek z zakresu nauki o języku polskim.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i z pewnością, po modyfikacji, zostanie on ponownie zrealizowany w roku szkolnym 2021/2022.