Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt szkolny międzyprzedmiotowy: Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.

Planowanym działaniem jest realizacja programu artystycznego Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły (Samuel Adalberg), na który składają się szkolne konkursy: recytatorski, literacki, wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz plastyczne, a także uroczystość podsumowania działań podejmowanych przez uczniów naszej szkoły, w której udział weźmie także lokalna społeczność, ponieważ nadrzędnym celem programu jest integracja z mieszkańcami naszego Osiedla, zaproszenie ich udziału w życiu szkoły, a także pokazanie talentów naszych uczniów szerszemu gronu.

Cele:

  • integracja ze środowiskiem lokalnym,

  • promocja szkoły,

  • kultywowanie tradycji szkolnej – uroczystego koncertu jesiennego,

  • kształtowanie postawy aktywnego udziału w życiu szkoły,

  • rozwijanie pasji twórczych, talentów plastycznych, muzycznych i recytatorskich.

klasy IV - VIII

Joanna Domagała

Aktualności


No Articles Found.