Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Szkolny projekt międzyprzedmiotowy  Pociągiem przez Europę edycja II

Celem niniejszego projektu edukacyjnego jest rozbudzenie zainteresowania uczniów na temat wiedzy kulturowej i realioznawczej krajów członkowskich UE. Projekt zakłada zaangażowanie uczniów klas 4-8 poprzez zbieranie informacji lub materiałów autentycznych (gazety, ulotki, pamiątki z wakacji, zdjęcia stroje ludowe, mapy itp.) na temat wybranego kraju. Każda klasa będzie miała przyznane zadanie, którego efekty zaprezentuje na podsumowaniu projektu edukacyjnego lub w wyznaczonym przez koordynatora terminie. Podsumowaniem projektu będzie konkurs z wiedzy na temat prezentowanych krajów.

CELE:

- propagowanie wiedzy na temat kultury i tradycji krajów wspólnoty europejskiej

- uwrażliwianie na różnice kulturowe występujące w różnych krajach Europy

- popularyzowanie wiedzy na temat walorów turystycznych prezentowanych krajów wspólnoty

- rozwijanie szeregu kompetencji kluczowych

 

klasy I - VIII

Marta Korycińska - Kaczmarek

DnnForge - NewsArticles

26
Sprawozdanie z realizacji projektu “Pociągiem przez Europę”  W okresie 05.04.23-02.06.23, uczniowie klas 4-7 brali udział w szkoln...

[Read the rest of this article...]