Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

O projekcie

Projekt szkolny Tydzień Nauk Ścisłych

1. Popularyzacja wiedzy matematycznej, informatycznej, fizycznej i chemicznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i talentów wśród dzieci;
2. Wzbogacenie słownictwa matematycznego, informatycznego i fizycznego oraz wiedzy z powyższych przedmiotów;
3. Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie oraz stosowania zasad zgodnej rywalizacji; 4. Wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i współzawodnictwa;
5. Umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w różnego rodzaju konkursach;
6. Promowanie nauk ścisłych od pierwszego etapu edukacyjnego w szkole.

klasy IV-VIII

Marlena Woda, Marzena Pabiszczak, Marzena Szymankiewicz

Aktualności


No Articles Found.