Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

"Mały Fizyk”
Praca ucznia na zajęciach „Mały Fizyk”:
zaspokaja i wzmacnia jego zainteresowania,  pogłębia jego wiedzę, pogłębia jego umiejętności i sprawności, wyrabia pracowitość i samodzielność, budzi zainteresowania naukowo – badawcze, wyzwala inicjatywę i aktywność. Dzieci samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciel, wykonują różne doświadczenia, formułują wnioski.
Program został opracowany dla dzieci klas I -III
Cel główny:
- Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem fizyki, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Search Tags