English (United States) Polski (Polska)
  

Podsumowanie

Categories: | Author: Romana Ziajka | Posted: 2021-07-02 | Views: 28

Główne cele projektu to:
-systematyczne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego,
-badanie kompetencji polonistycznych uczniów,
-podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się,
-monitorowanie i analiza postępów uczniów w nauce podczas całego roku szkolnego,
-pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
-porównanie wyniki swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski.
LEPSZA SZKOŁA to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002 roku projekt edukacyjny obejmujący nauczycieli matematyki i języka polskiego. Nasza szkoła przystąpiła do projektu we wrześniu w roku szkolnym 2020/2021.
Uczestnictwo w owym programie wymagała od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Nauczyciele drukują sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadzają je w narzuconym przez program terminie, sprawdzają rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza, poprawiają wraz z uczniami, wskazując im mocne i słabe strony, umiejętności, nad którymi muszą popracować, a następnie wprowadzają wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Kiedy już wszyscy uczestnicy projektu wprowadzą wyniki swoich uczniów, nauczyciele otrzymują drogą elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Dzięki nim mamy możliwość porównania nie tylko wyników swoich klas, ale i wyników ogólnopolskich. Daje to możliwość zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się, podnosi poziom kształcenia, stwarza uczniom możliwości nieustannego rozwijania się i dążenia do sukcesu.
W I okresie roku szkolnego 2020/2021 przeprowadzono tylko jeden test diagnostyczny, gdyż ze względu na pandemię wydawnictwo GWO zawiesiło możliwość wprowadzania wyników i porównania

Bookmark and Share

Return to previous page