29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

 Międzynarodowy projekt  edukacyjny ,,CZYTAM Z KLASĄ- lekturki spod chmurki”- edycja III  realizowany jest w klasie 3a od września 2021 roku  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć rozwijających uzdolnienia. Przed rozpoczęciem  nauczyciel prowadzący otrzymał zgody od rodziców na udział  dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie  wizerunku. Tegoroczna edycja pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
Każdy uczeń otrzymał LEKTURNIK jako jedno z narzędzi pracy.
W projekcie zrealizujemy przede wszystkim: wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 

 

Beata Mamot

 Międzynarodowy projekt  edukacyjny ,,CZYTAM Z KLASĄ- lekturki spod chmurki”- edycja III  realizowany jest w klasie 3a od września 2021 roku  podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć rozwijających uzdolnienia. Przed rozpoczęciem  nauczyciel prowadzący otrzymał zgody od rodziców na udział  dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie  wizerunku. Tegoroczna edycja pod kryptonimem POZNAJEMY ZAWODY świetnie wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
Każdy uczeń otrzymał LEKTURNIK jako jedno z narzędzi pracy.
W projekcie zrealizujemy przede wszystkim: wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 

 

Beata Mamot

Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Aktualności
 

Wszystkie zaproponowane w scenariuszu zabawy i zadania były w dowolny sposób modyfikowane i dostosowane do specyfiki klasy oraz procedur epidemicznych obowiązujących  w Szkole Podstawowej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp.
Jedyną dopuszczalną formą oceny ucznia była  słowna lub pisemna, pozytywna informacja zwrotna, np.: bardzo dobrze poradziłaś/eś sobie z tym zadaniem, świetnie Ci poszło, doskonale wykonałaś/łeś, jestem pod wielkim wrażeniem, itp.
 Wychodzę z założenia, że taka forma oceniania sprzyja chęci uczenia się i motywuje uczniów do pracy.
Czas trwania zajęć był dostosowany  do możliwości grupy oraz organizacji
pracy klasy i szkoły.
Zajęcia te odbywały się metodą projektów. Podczas wykonywania zadań, nauczyciel przyglądał się i ewentualnie podpowiadał uczniom, którzy poprosili o pomoc.      


Uczniowie wraz z nauczycielem do realizacji I MODUŁU wybrali lekturę pt: ,,O psie, który jeździł koleją”. Uczniowie ozdobili i uzupełnili lekturniki, stworzyli makiety stacji kolejowej, wykonali zakładki do książek. Dzieci odwiedziły Miasto Zawodów, zapoznały się z osobą zawiadowcy stacji oraz jego pracą. Z ogromną radością i ciekawością przechodzimy do realizacji kolejnego modułu w II okresie nauki szkolnej.


    


  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji