29 czerwca 2022   
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
O projekcie
 

"Mały Fizyk”
Praca ucznia na zajęciach „Mały Fizyk”:
zaspokaja i wzmacnia jego zainteresowania,  pogłębia jego wiedzę, pogłębia jego umiejętności i sprawności, wyrabia pracowitość i samodzielność, budzi zainteresowania naukowo – badawcze, wyzwala inicjatywę i aktywność. Dzieci samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciel, wykonują różne doświadczenia, formułują wnioski.
Program został opracowany dla dzieci klas I -III
Cel główny:
- Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem fizyki, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

"Mały Fizyk”
Praca ucznia na zajęciach „Mały Fizyk”:
zaspokaja i wzmacnia jego zainteresowania,  pogłębia jego wiedzę, pogłębia jego umiejętności i sprawności, wyrabia pracowitość i samodzielność, budzi zainteresowania naukowo – badawcze, wyzwala inicjatywę i aktywność. Dzieci samodzielnie, pod kierunkiem nauczyciel, wykonują różne doświadczenia, formułują wnioski.
Program został opracowany dla dzieci klas I -III
Cel główny:
- Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem fizyki, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

Galeria
 
Ostatnie zdjęcia
Artykuły
 
  Szukaj   

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy
 

 

 CERTYFIKATY TRZYNASTKI 

certyfikat 


 wf z klasą - blog I edycja

 

wf z klasą - blog II edycja

 

wf z klasą - blog III edycja

 

 

Młodzi i media
- certyfikat
/ blog

 


ceryfikat

zobacz szczegóły

 

certyfikat
zobacz szczegóły

 

PROJEKTY,
PROGRAMY,
AKCJE

W "13"
  

 

 InstaLing.pl

Nauka języków prosta

 

 

 

 

 zobacz szczegóły

akcje w SP 13

 

 

Internetowy Teatr
Telewizji