Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
ul. Świetlicowa 9, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon
+48 62 7356995

Aktywność poznawcza jest dla dzieci rzeczą naturalną i wynika z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Nasz umysł od najmłodszych lat domaga się wyzwań i odkrywania nowych rzeczy, od urodzenia jesteśmy więc małymi badaczami i odkrywcami i stopniowo zdobywamy coraz nowsze doświadczenia. Eksperymenty mogą mieć bardzo różny charakter - doskonale sprawdzają się  doświadczenia  z użyciem prostych, ogólnodostępnych rekwizytów. Często wszystkie potrzebne rzeczy mamy pod ręką i nie musimy dokupować nic więcej. Taka zabawa uczy dziecko obserwacji, wyciągania wniosków, szukania rozwiązań, określania związków przyczynowo - skutkowych, sprzyja rodzeniu się nowych pomysłów, uczy planowania i wreszcie rozwija logiczne myślenie. Takie eksperymentowanie ćwiczy też cierpliwość, koncentrację i wytrwałość, bo na efekty naszych działań czasami trzeba trochę poczekać.

 

Beata Mamot

CELE INNOWACJI:

GŁÓWNY:
- Rozbudzenie ciekawości otaczającego świata, oraz nauczenie dzieci prowadzenia obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń i eksperymentów.

SZCZEGÓŁOWE:
1. Rozbudzenie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.
2. Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy.
3. Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.
4. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy.
5. Samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków.
6. Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.
7. Rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań.
8. Nabywanie doświadczenia i wykorzystywanie nabytej wiedzy w szkole.

Zajęcia

Uczniowie klasy 2a w roku szkolnym 2020/2021 realizowali innowację pedagogiczną
"EKSPERYMENTY MAŁE I DUŻE DZIEJĄ SIĘ NIE TYLKO W NATURZE".
 Dzieci samodzielnie wyciągały wnioski z przeprowadzanych eksperymentów i brały aktywny udział. Wykazały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu. Uczniowie rozwijali kreatywne myślenie, doskonaliły pamięć i koncentrację.

Podsumowanie

Search Tags